Het grijze monniken klooster te Termunten

S. Koldijk

zaterdag 25 januari, 1902

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen