Vochtigheidstoestanden in woonhuizen

B. Kazemier 

woensdag 02 maart, 1921

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen