Chinesche en Japansche kunst

G. Knuttel 

woensdag 29 november, 1922

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen