Nederlandsche bouwkunst

J. Gratama

vrijdag 10 februari, 1928

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen