Hedendaagsche beeldhouwkunst in Holland

Theo van Reyn

vrijdag 28 maart, 1930

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen