Evolutie in de moderne bouwkunst (i.s.m. Friesche Bouwkring)

C.T. Boeken 

vrijdag 11 januari, 1929