Theoretische achtergronden van de gebouwde omgeving in de stad en op het platteland: besluitvorming bij de overheid, de woningcorporaties en de inschakeling van de bevolking (discussie)

Wester, Timmer, M. van Hoft, P. Westra, J.P. Miedema

zondag 16 juni, 2024