De verhouding opdrachtgever – vormgever: hoe, en met welke visie zijn de plannen voor de wijk Beijum tot stand gekomen, hoe en door wie wordt er op het moment en in de toekomst vorm aan gegeven, en op welke manier kwam het programma hiervoor tot stand?

J. Verhey, Max van den Berg, Coen Bekink

dinsdag 04 juni, 1929