Hoe kan de kwaliteit van de welstand worden verhoogd en tegelijkertijd de afstand tot het publiek worden verkleind?

(discussie-avond met inleidingen van Ypke Gietema, Wybrand Havik, Jouke van der Boud)

zondag 01 september, 1929