Integraal ontwerpen aan een duurzame compacte stad

Ton Venhoeven

20.00u dinsdag 03 november, 2009

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen

Ton Venhoeven

Architect en rijksadviseur Ton Venhoeven vertelt over zijn ambitie in het ontwerproces alle ontwerpdisiciplines te integreren èn voor vergaande vormen van dubbelgebruik van stedelijke verkeersinfrastructuur.