Herbestemming – de ontdekking van een integrale opgave

Job Roos, restauratiearchitect (Braaksma & Roos)

20.00u dinsdag 12 april, 2011

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen

download bijlage

http://www.braaksma-roos.nl

Job Roos is Universitair Hoofddocent en afdelingsvoorzitter aan de afdeling r-MIT (instandhouding en herbestemming) van de Faculteit Bouwkunde aan de TU te Delft. Tevens is hij architect/directeur van het architectenbureau Braaksma & Roos te Den-Haag.

Op grond van de nodige casuïstiek zal Job Roos ingaan op de houding en positie van de architect. Opvattingen over (nieuwe) architectuur in relatie tot het bestaande, de geschiedenis. Vanuit een theoretisch kader en gespiegeld aan de praktijk.
Ook zal worden belicht hoe geschiedenis handvaten kan bieden voor een inspirerende zoektocht naar een wezenlijk duurzame ontwikkeling.

2011