Levend Landschap

Pepijn Godefroy - La4SALE

20.00u dinsdag 14 juni, 2011

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen

download bijlage

03_OTH-1

Pepijn Godefroy (1974) is samen met Marieke Timmersmans (1956) mede-eigenaar van Landscape Architects for SALE. Godefroy is aan de Universiteit van Wageningen opgeleid in de Landschapsarchitectuur (cum Laude 1998).

De waardering voor landschap is de afgelopen decennia jaar enorm toegenomen.  Zoeken naar ruimtelijke kwaliteit is het nieuwe adagium voor het landschap. Ruimtelijke kwaliteit  richt de focus op dat wat we in het landschap zien. Alhoewel wat we zien een belangrijke rol speelt bij de beleving van landschap, krijgt landschap vooral betekenis doordat mensen er  hun dagelijkse leefomgeving vormgeven. Landschap is niet zozeer een decor van leven, het is vooral het resultaat van leven.
Het Nederlandse landschap functioneert steeds minder in haar huidige vorm. Sociale, economische en ecologische veranderingen vragen om nieuwe transformaties. Het landschap moet een nieuwe programmatische invulling krijgen en het leven in het landschap moet opnieuw worden uitgevonden. Het bestaansrecht van het vakgebied zal in toenemende mate afhangen van het formuleren van deze opgaven in het landschap en het ontwerpen daaraan.

Landscape Architects for SALE – afgekort la4sale  – is een jong bureau (sedert begin deze eeuw) dat in een netwerk van zelfstandige specialisten opereert. In plaats van een groot bureau met vaste medewerkers is la4sale een verbond tussen gedreven personen met een ruime ervaring die vanuit verschillende achtergronden samen hun kwaliteiten inzetten. Voor elk project, groot of klein, simpel of complex vormen we een team op maat. We putten daarvoor uit ruimtelijke denkers die alle schaalniveaus beheersen en deskundigen op specifieke terreinen.
De ‘SALE’ in de naam staat voor Stedebouw Architectuur Landschap Etcetera. Dat wil zeggen dat we alle soorten opgaven op het vlak van de ruimtelijke ordening tot ons werkterrein rekenen.
Het ‘Landscape Architects for’, betekent dat we ons daarin altijd als landschapsarchitecten opstellen. Dat wil zeggen met een natuurlijke aandacht voor schaal, context, overzicht en verandering.

http://www.la4sale.nl/

2011