Resultaten enquête

Om zo goed mogelijk bij de wensen van het publiek aan te sluiten heeft de VBB begin 2011 haar leden de mogelijkheid gegeven om aan een korte enquête mee te doen. De uitkomsten op basis van circa 50 respondenten zijn als volgt geïnterpreteerd:

– Activiteiten: De kernactiviteiten worden relatief hoog gewaardeerd. Het bestuur zal de lezingen en de jaarlijks excursie dus doorzetten. Het idee om een periodieke borrel te organiseren valt minder in de smaak. Dit in tegenstelling tot het bezoeken van (nieuwe) gebouwen.

– Lezingen: Lezingen door buitenlandse sprekers komt nog iets positiever naar voren dan de overige onderwerpen.

– Excursies: Op de vraag waar de leden graag met een excursie naar toe zouden gaan is sterk wisselend geantwoord. Enthousiast of geen belangstelling lijken de belangrijkste uitkomsten, waardoor de tendens gematigd positief is over een eendaagse excursie in binnen- of buitenland.

Vanzelfsprekend heeft, en zal de VBB de uitkomsten zoveel mogelijk verwerken in het toekomstige programma en dit ook actief – en met draagvlak – uitdragen. Houd de website dus in de gaten!

De VBB bedankt bij deze alle respondenten.
Tot de volgende bijeenkomst!

2011