Erfgoed en Herontwerp

Eric Luiten

20.00u dinsdag 13 maart, 2012

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen

download bijlage

Soeters_Zaandam

Landschapsarchitect Eric Luiten is deeltijdhoogleraar Erfgoed en Ruimtelijk Ontwerp aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Daarnaast is Eric Luiten provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in Zuid Holland.

De komende decennia staan in het teken van de vermaatschappelijking van het cultureel erfgoed. In de voorgaande periode stonden collectievorming, waarde-stelling en consolidatie centraal. Nu daagt de overheid ons uit om na te denken over waardevermeerdering, dynamisering en contextualisering.Voor ontwerpers en erfgoeddeskundigen is dat een spannende opgave. Zij moeten zich positioneren ten opzichte van de geschiedenis, hun disciplinair repertoire en de potentiële kwaliteit van het erfgoed. In de lezing worden die dimensies van historisch onderzoek en herontwerp uiteengezet en met voorbeelden geïllustreerd.

2012