Perspectieven voor de Stad

Tjerk Ruimschotel - supervisor stedenbouw Gemeente Groningen

20.00u dinsdag 08 oktober, 2013

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen

download bijlage

groningen-centrum-kermis-grote-markt-2011-1

Ir Tjerk Ruimschotel (1949) is voorzitter van de BNSP, supervisor stedenbouw Gemeente Groningen, stedenbouwkundig ontwerper, docent en publicist.

Als supervisor stedebouw van de gemeente Groningen is hij ondermeer verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van de planvorming van stedelijke en strategische projecten. Ook het formuleren van ruimtelijke
kwaliteitsambities behoort tot zijn taak. Daarnaast geeft hij regelmatig les en lezingen aan de verschillende opleidingen in den lande en behoort hij tot een van de spindoctoren als het gaat om ruimtelijk beleid.

Als kind van de tijd waarin stedenbouw een grote sturende kracht was in de richtingen van onze ruimtelijke leefomgeving, kijkt Tjerk naar de toekomst. Een die er heel anders uit ziet.

Vanavond spreekt ‘het intellectuele geweten van de VBB’, Tjerk Ruimschotel. Als voorzitter van de BNSP, supervisor stedenbouw van de gemeente Groningen en stedenbouwkundig ontwerper is hij zeer nauw betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Groningen. De School van de Architectuur zit dan ook letterlijk vol met verwachting. Tijdens de lezing laat Ruimschotel zien hoe de ruimtelijke perspectieven voor de stad in zijn algemeenheid en Groningen in het bijzonder door de jaren heen zijn veranderd. Wat zijn de toekomstperspectieven voor Groningen en heeft de bestuurlijke bevordering der stedenbouwkunst in Groningen zijn beste tijd gehad?

2013