Van Schagen Architekten, Rotterdam

Gert Jan te Velde

20.00u dinsdag 11 juni, 2013

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen

download bijlage

In opdracht van NUL20

van website www.vanschagenarchitekten.com:

Vernieuwing van de stad is hèt werkveld van Van Schagen architekten. In die vernieuwing speelt het bestaande een bepalende rol spelen. Niet door af te rekenen met wat er is, maar door het te beschouwen als opstap voor de toekomst. Door hergebruik en transformatie laten we buurten en gebouwen een vanzelfsprekend en soms cruciaal onderdeel van vernieuwingsprocessen vormen.

Deze wijze van stedelijke vernieuwing leidt tot een rijkere, gelaagde stad, tot vernieuwing met draagvlak onder de oorspronkelijke bewoners, tot beperking van sloopafval, tot de broodnodige flexibiliteit in de langdurige vernieuwingsprocessen.
Vernieuwing vanuit het bestaande vraagt om een specifieke manier van werken die we door de jaren heen hebben ontwikkeld. Het vraagt om kennis van gegeven structuren. Wat zijn hun kenmerken, problemen en kwaliteiten? Welke doelgroepen kunnen hier worden bediend, welke programma’s gerealiseerd?

De vele partijen die in de vernieuwing betrokken zijn vragen om een open plan proces. Daarin is een ontwerp geen eindbod, maar onderdeel van een zoektocht, een discussiestuk, een vehikel voor het creëren van draagvlak en voor het scherpstellen van de vernieuwingsopgave.

Elk gebouw, elke buurt heeft een eigen vocabulaire waarop moet worden gereageerd. Concepten variëren van contrast tot versmelting en alles wat daartussen ligt. Geslaagde realisatie van transformatieprojecten vraagt om maatwerk en samenwerking tijdens de uitvoering. Kennis van productie- en bouwprocessen, ambachtelijkheid, innovatie, bouw- en regelgeving, kostenbeheersing; het zijn kernbegrippen die rond de realisatie van projecten centraal staan. Elk project verdiept de kennis van vernieuwingsmogelijkheden van de bestaande stad.

De bestaande stad als uitdaging is niet voor niets het motto van Van Schagen Architecten, zo blijkt als directeur Gert Jan te Velde ons meeneemt langs een aantal gerealiseerde projecten waarin naoorlogse woningbouwcomplexen een tweede leven kregen. ‘Ik ben in den lande bezig een hardnekkig vooroordeel weg te nemen, namelijk dat de naoorlogse voorraad star is en niet de moeite waard.’

Gert Jan te Velde kwam in 1993 in dienst van Van Schagen als ontwerper/projectleider. Sinds 2001 is hij directeur, onderzoeker, adviseur en trekker van de onderzoekspoot van het bureau. Opleiding: TU Delft bouwkunde, Volkshuisvesting.

 

2013