Happy new year

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen

download bijlage

Excursie VBB 2015

We willen u bedanken voor uw bijdrage aan een inspirerende VBB in 2015

en het beste wensen voor 2016

2016