contact

Vereniging tot Bevordering der Bouwkunst

 

postadres:

Eelkemastraat 40

9723 ZW  Groningen

 

info@vbbgroningen.nl

 

het bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit:

 

  • Noor Mens (voorzitter)
  • Jasper Schweigman (penningmeester)
  • Petra Pauw (secretaris)
  • Marek Boekholt
  • Anna Viola Epping
  • Henri van Hoeve
  • Quiryn Kaasschieter
  • Iris Kleinbussink
  • Femke de Vente
  • Remco Wagenaar

de vereniging

De VBB bestaat sinds 1883 en heeft als doel ‘de kennis en het inzicht over het bouwen in relatie tot de samenleving te bevorderen’. De Vereniging vervult deze doelstelling nog steeds door het organiseren van lezingen, discussies en excursies op het brede vakgebied van bouwen en ruimtelijke ordening. Door het informele karakter zijn dit geschikte gelegenheden om andere vakmensen te ontmoeten.

 

Houd de website in de gaten voor het programma. In ons digitale archief is een aantal lezingen terug te lezen.

 

Historie – De Vereniging tot Bevordering der Bouwkunst is opgericht in 1883. De vereniging stelde zich tot doel door onderlinge samenwerking de bouwkundige kennis van haar leden te bevorderen, voor de belangen van de leden op te komen en de kunstzin in het algemeen te verhogen. Men trachtte dit doel te bereiken door middel van het houden van lezingen, tentoonstellingen, het uitschrijven van prijsvragen, het houden van excursies etc. Later, vanaf de jaren 1930, werden er vanuit de vereniging opleidingen opgezet waarvan de huidige Academie van Bouwkunst nog steeds bestaat. Was de vereniging eerst een vrij besloten club, na de jaren 1950 nam zij steeds meer deel aan het lokale (Wederopbouw) en nationale architectuurdebat. Tegenwoordig heeft de Vereniging ca. 170 leden.

 

De VBB: Kennis en inspiratie voor ontwerpers!

lid worden

Je kunt lid worden van de vereniging voor €40,- per jaar. Als student ben je al lid voor slechts €20,-!

Stuur een mail met je gegevens naar info@vbbgroningen.nl.

 

Lidmaatschap opzeggen:

Het lidmaatschap kan jaarlijks worden opgezegd vóór 1 december. Stuur hiervoor een mail naar info@vbbgroningen.nl. Uitschrijving vindt dan plaats per 1 januari van het volgende jaar.

 

Volg ons ook op Facebook en Instagram.