De Hinderwet en haar toepassing

P. Ploegh (medelid)

maandag 29 september, 1924

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen