De betekenis van de hedendaagsche Nederlandsche architectuur

J.G. Wattjes

woensdag 23 december, 1925

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen