‘Ruimte voor de dag van morgen’

Ann Heylighen

19.00u dinsdag 09 oktober, 2018

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen

download bijlage

Hoogleraar Ann Heylighen is werkzaam aan de afdeling Architectuur van de KU Leuven en doet onderzoek naar design in architectuur en aanverwante disciplines. Ann Heylighen is geïnteresseerd in hoe ruimte wordt ontworpen, hoe ruimte wordt ervaren en de relatie tussen beide.

De gebouwde ruimte speelt een belangrijke rol in ons leven: door haar zintuiglijke kwaliteiten, de activiteiten waaraan ze plaats biedt, en de betekenis die ze draagt, kan ze ons ondersteunen of net hinderen in ons doen en laten. In de loop van ons leven kan die rol echter aanzienlijk veranderen. Aan de hand van voorbeelden uit werk/leer- en woon/zorgomgevingen zal Ann Heylighen illustreren hoe ruimtelijke ingrepen kunnen inspelen op die veranderingen en zo bijdragen aan een meer inclusieve omgeving.

Hoogleraar Ann Heylighen studeerde aan de KU Leuven en ETH Zürich. In 2000 promoveerde ze met een studie van ontwerpkennis ingebed in ontwerpprojecten.

2018