Nathalie de Vries, MVRDV

20.00u dinsdag 23 maart, 2021

Online

Nathalie de Vries is sinds 1 januari jl. stadsbouwmeester van Groningen. Zij is de opvolger van Jeroen de Willigen, die de functie sinds 2015 vervulde. De Vries is één van de oprichters van MVRDV. Daarnaast is zij hoogleraar Architectural Design aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Van 2015 tot 2019 was De Vries voorzitter van de BNA. Ook maakt zij deel uit van de nieuwe commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die in het kader van de Omgevingswet zal worden ingesteld.

De stadsbouwmeester geeft gevraagd en ongevraagd advies over actuele stedenbouwkundige en architectonische opgaven in de gemeente Groningen en staat aan het hoofd van het Atelier Stadsbouwmeester van de gemeente Groningen. In de lezing gaat De Vries in op haar visie op het stadsbouwmeesterschap en de manier waarop zij de komende jaren invulling zal geven aan de functie.

Na de lezing is er ruimte voor discussie waarbij architectuurhistoricus Tino Mager (RUG) als moderator zal optreden.