Versterken van structuur en identiteit

Sacha Schram

20.00u dinsdag 09 november, 2010

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen

download bijlage

HKB_overdiep

Sacha Schram is sinds 2004 partner bij HKB stedenbouwkundigen. Zij werkt aan opgaven in de volle breedte van het vakgebied. Zoals structuurvisies op regionale schaal, herstructurering van naoorlogse woonwijken en inrichting van de openbare ruimte.

In de lezing zal ir. Sacha Schram ingaan op projecten in verschillende settings, zowel in het noorden als in andere delen van het land. Hiervan laat zij zien wat de werkwijze van het bureau is om het gewenste programma in balans te brengen met de ruimtelijke mogelijkheden van de plek. De vraag achter de vraag en de context van het plangebied zijn hierin essentieel. Bij al deze opgaven is haar focus het versterken van de ruimtelijke structuur en identiteit ter plaatse. ‘De lokale karakteristieken’ zijn voor haar daarbij een bron van inspiratie.

2010

dinsdag 13 april, 2010

ONL

Kas Oosterhuis en Ilona Lénárd