Michael van Buuren – Hoe ziet Nederland er uit in 2120?

20.00u dinsdag 21 februari, 2023

RKZ Bios, Emmastraat 15, Groningen

Klimaatverandering, verstedelijking en biodiversiteit. Een stijgende zeespiegel, extreem weer en toenemende voedselproductie. Het zijn een slechts een paar voorbeelden, maar zeker niet de minste, die de ruimtelijke inrichting van Nederland bepalen. Landschapsarchitect Michaël van Buuren (Wageningen Environmental Research) en zijn team hebben met “NL 2120 een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120” op een beeldbepalende manier een bijdrage geleverd aan het debat over de ruimtelijke inrichting van Nederland. In hun visie wordt ontwerp en onderzoek ingezet om de klimaatopgave, biodiversiteit en veranderingen in de natuurlijke systemen in beeld te brengen. Het is een integrale visie: dat wil zeggen dat er vanuit diverse wetenschappelijke vakgebieden gekeken wordt naar de inrichting van Nederland in 2120. Bijvoorbeeld vanuit het perspectief van landbouw, biodiversiteit, duurzame energie, water of de circulaire economie. De keuze voor een toekomstbeeld gekoppeld aan een krachtige kaart werkt heel goed bij de agendering van de opgave en de urgentie. De visie is daarom ook met verschillende prijzen bekroond. Michaël van Buuren neemt ons mee naar de deze toekomst en vertelt gelijk wat dat betekent voor de keuzes van vandaag.

Dr. Michaël van Buuren werkt als senior ruimtelijk ontwerper bij Wageningen Environmental Research van Wageningen University & Research. Hij promoveerde in 1997 op het ontwerpend onderzoek “Landschapsplanning en watersystemen in de zandgebieden van Nederland”. Sinds 1999 is hij vanuit verschillende functies bij Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied en Wageningen Environmental Research betrokken bij de planvorming voor Nederland.

2023